Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/19/1.3/G/14980
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
“Comunicarea augmentativă şi alternativă – drum către umanitate”

9,30 – 10,00 Înregistrarea participanţilor

10,00 – 13,30 Prezentări în plen – Amfiteatrul Motru

10,00 – 10,10 Deschiderea simpozionului de către prof. univ. dr. Florin Emilian Verza, responsabil de proiect din partea Universităţii Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
10,10 – 10,35 Prezentarea proiectului Educaţie de calitate pentru elevii cu nevoi speciale Formare profesională continuă: Comunicare Augmentativa şi Alternativă şi a rezultatelor acestuia Meran Mariana (manager de proiect), Constantin Mădălina, Cotae Petrica, Neagoe Stelian, Tudorache Loredana Adriana, Țuțu Alina Ștefania
10,35 – 10,50 „Tradițional versus modern în comunicarea augmentativă şi alternativă” prof. univ. dr. Popovici Doru Vlad
10,50 – 11,00 ”Importanța modernizării metodelor de intervenție recuperativ-terapeutice utilizate în activitățile desfășurate în învățământul special”, Adrian Cozma – inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ special, ISMB

11,00 – 11,30 Pauză de cafea

11,30 – 11,50 „Conştientizare şi creştere a gradului de utilizare a comunicării augmentative şi alternative, dar şi a tehnologiei asistive în România prin colaborari internaţionale”- Dorothy Fraser, Marea Britanie
11,50 – 12,10 „Soluţii sistematice pentru implementarea comunicării augmentative in şcoli, in regiuni si in tara”- drd. Alina Smyczek, Polonia
12,10 – 12,30 „Implementarea strategiilor comunicării augmentative şi alternative în şcoala Step by step din Zamosc” – Agnieszka Pilch, preşedinte al asociaţiei „Vorbind fără cuvinte”, Polonia
12,30 – 12,50 „Strategii de comunicare utilizate în etapa inițială a învățării comunicării” – Monika Jerzyk, Polonia
12,50 – 13,10 „Diferenţierea strategiilor vizuale şi de comunicare în clasa de elevi”- Loek Mak Peters, Liselotte Verfaillie, Olanda
13,10 – 13,30 „Introducere in Signalong”- Raluca Petrașcu, România

13,30 – 14,00 Pauza de masă

Secţiunea 1 – Amfiteatrul Motru
Moderatori: Lect. univ. dr. Marilena Bratu, Constantin Mădălina
14,00 – 14,20 „Rezultatele utilizării cărţii de comunicare augmentativă la copilul nonverbal DMS”- Echipa: Geabău Marilena, Voicea Daniela, Frăţilă Simona, Andronache Silvia, Oroviceanu Arina, Nedelcu Ramona din Școala Gimnazială Specială nr. 4
14,20 – 14,40 „Introducerea AAC în activitățile clasei pregătitoare”- echipă: Cana Cristina, Dumitrescu Viorica, Popitan Florina, Duduc Gabi, Stamate Mirela, Serban Mihaela, Neagoe Marian din Școala Gimnazială Specială nr. 5
14,40 – 15,00 “Studiu de caz – Autismul atipic si Comunicarea Augmentativa si Alternativa” – Echipa: Cotescu Cristina, Şerban Mihaiela din Şcoala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”
15,00 – 15,20 „Utilizarea comunicării augmentative și alternative de către echipa multidisciplinară”, Școala Gimnazială Specială ,,Sf. Nicolae”, Mihaila Lizetta, Cama Simona
15,20 – 15,40 „Aplicaţie practică în cadrul Programului Terapeutic Recuperator cu utilizarea de elemente de comunicare augmentativă şi altenativă. Secvenţe filmate ale modalităţilor de intervenţie”- Voicea Daniela din Școala Gimnazială Specială nr 4.
15,40 – 16,00 „Rolul Comunicării Augmentative și Alternative în însușirea și dezvoltarea limbajului la copiii cu DSM”- Echipa: Alungulesei Oana, Stoica Florica, Pop Mona Luiza, Aiordachioaei Iuliana din Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”
16,00 – 16,20 “Utilizarea orarului vizual si a tablei de comunicare la clasa pregatitoare de elevi cu deficiente severe/asociate” – Echipa: Ferecatu Ana Maria, Matei Cornelia din Şcoala Gimnazială Specială
Secţiunea 2 – Amfiteatrul Todoran
Moderatori: Asist. univ. dr. Ruxandra Foloștină, Cozma Adrian Romeo
14,00 – 14,20 „Dezvoltarea competențelor de comunicare ale preșcolarilor prin utilizarea AAC în activitățile curente și de învățare” – Echipa: Simona Nicolae, Agheană Viorel, Buftea Elena, Coman Trandafira, Rucăreanu Andreea, Vasile Gabriela din Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu
14,20 – 14,40 „Bune practici în utilizarea unor elemente de comunicare augmentativă ca mijloc de adaptare școlară a elevilor cu dizabilități mintale”- Echipa: Chirilă Diana, Căneanu Aurelia, Ionescu Corina, Arnăuţoiu Valentina din Școala Gimnazială Specială nr. 3
14,40 – 15,00 “Includerea strategiilor de interventie educativ-terapeutic-compensatorie bazate pe elemente de comunicare alternativa si augmentativa in activitatea echipei multidisciplinare”- Echipa: Andronescu Draga, Cocic Doina, Enciu Rodica, Iuga Mihaela, Malusanu Iuliana, Moraru – Bogdan Gabriela, Persinaru Sorina, Petrariu Luciana, Sima Elena, Simion Elena din Școala Gimnazială Specială nr. 2
15,00 – 15,20 „Rolul echipei multidisciplinare în dezvoltarea comunicării augmentative şi alternative la copiii cu deficienţă mintală severă” – Echipa: director Stănescu Ramona, prof. Perşinaru Mihai, Dîră Mihaela, Stamin Elena, Petcu Ancuţa, Ciupitu Gheorghiţa, Cojocaru Carmen din Şcoala Gimnazială Specială nr 1
15,20 – 15,40 „Comunicarea augmentativă si alternativă în grădiniţă – studiu de caz”- Echipa: Radu Nicoleta, Popa Florica, Diaconu Aurelia, Nicolau Alexandru din Şcoala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”
15,40- 16,00 „Comunicarea augmentativă si alternativă – studiu de caz”- Echipa: Baba Roxana Diana, Necula Ioana, Popescu Aneta, Pîrleci Doina, Dumitriu Carmen Iuliana din Şcoala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”
16,00- 16,20 ”Aplicații și implicații ale folosirii orarului vizual și pașaportului de prezentare pentru elevii cu DMS” – Echipa: Baban Iuliana, Corneanu Iuliana, Eftimie Cristina, Nichita Florentina, Stoican Paraschiva Paula din Şcoala Gimnazială Specială nr 10

16,20- 16,40 Concluzii şi prezentarea modalităţilor de colaborare în viitor

9,30 – 17,00 Expoziţie de material educativ-terapeutic și expoziţie de postere – în holul facultății de Psihologie și Științele Educației – etajul I

Expoziţie de material educativ-terapeutic
• Școala Gimnazială Specială Nr. 4
Carte și caiet de comunicare
Echipa: Geabău Marilena, Voicea Daniela, Andronache Silvia, Nedelcu Ramona

• Școala Gimnazială Specială Nr. 7
Exemple de adaptare a salii de clasa si a materialelor folosite pentru eficientizarea comunicării
Echipa: Cohal Monica, Hotea Eliza, Ionita Mihaela, Mazilu Ana, Trașcă Eliza, Vizitiu Mihaela, Scarlat Silvia, Costache Elena Cristina

• Școala Gimnazială Specială Nr. 7
AAC in cadrul TTL
Echipa: Badina Ana Maria, Corlatean Madalina, Chivoiu Cristina

• Școala Gimnazială Specială nr. 9
”Înțelege-mă! – Cartea lui Alex”
Echipa: Anghelina Maria, Barbu Liana, Bandac Ionela, Costia Gherghina, Farcaș Daniela, Ifrim Ecaterina, Melente Valentina

• Școala Gimnazială Specială Nr. 10
Echipa: Baban Iuliana, Corneanu Iuliana, Eftimie Cristina, Nichita Florentina, Stoican Paraschiva Paula

• Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae
AAC în grădiniţă
Echipa: Cotae Petrica, Fusulan Sorina Cristina
Cărți de comunicare
Constantin Mădălina, Țuțu Alina Ștefania

• Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1
Echipa: Samson Antonela, Vlad Mihaela și Crețu Alina

Secțiunea poster
• Școala Gimnazială Specială nr. 3
Am și eu ceva de spus!
Echipa: Bîrsan Ioana, Cernat Mihaela, Cudan Camelia, Sasu Fabian

• Școala Gimnazială Specială nr. 4
Echipa: Petroeanu Elena Liliana, Robescu Camelia, Oancea Camelia, Hristu Polina, Balaci Iulian, Popa Sorin Valentin
• Școala Gimnazială Specială nr. 5
Exemple de bune practici în aplicarea AAC la nivel de echipa multidisciplinara
Echipa: dir. Matache Florentina, Cană Cristina, Gheorghe Irina, Enache Ionica, Popescu Mihai, Buzilă Angela

• Școala Gimnazială Specială nr. 8
Echipa: Lucov Selena, Vochita Doina, Lupu Florentina, Melinte Leopoldina, Sterea Irina
• Școala Gimnazială Specială nr. 9
”Înțelege-mă! – Programe moderne de intervenție pentru accelerarea progresului limbajului și comunicării”
Echipa: Anghelina Maria, Barbu Liana, Bandac Ionela, Costia Gherghina, Farcaș Daniela, Ifrim Ecaterina, Melente Valentina

• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș
Echipa: Stanca Mariana, Chivu Gheorghita, Rădulica Simona, Papa Carmen,Badea Dana, Lupu Simona, Dumitru Daniela, Mihalache Mihaiela, Dinu Maria, Pavel Minodora
• Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1
Echipa: Samson Antonela, Vlad Mihaela si Cretu Alina