Beneficiar:
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA SF. NICOLAE

Denumirea proiectului:

POSDRU/19/1.3/G/14980
“ EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă”

Parteneri:

  • Stowarzyszenie na rzecz Wspomagajacych Sposobów Porozumiewania się \”Mowic bez Slow\”
  • Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Despre proiect:
În conformitate cu Strategia de la Lisabona, proiectul EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă, ID: 14980, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 vizează atât dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din învăţământul special, cât şi îmbunătăţirea incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, promovează calitatea în sistemul educaţional fiind o oportunitate pentru îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi pentru formarea continuă în învăţământul special.
Comunicarea augmentativă şi alternativă înseamnă un set de strategii şi instrumente ce facilitează învăţarea, educaţia, autonomia/independenţa personală influenţând benefic încadrarea pe piaţa muncii, interacţiunea şi, implicit, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Reprezintă însă şi un domeniu vast de cercetare, clinică şi educaţională, având aplicabilitate pentru toate categoriile de persoane cu dizabilităţi ce au afectat limbajul/comunicarea (copii şi adulţi).

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice din învăţământul special în vederea asigurării de servicii educaţionale de calitate elevilor cu cerinţe educative speciale (dizabilităţi uşoare, medii şi grave, inclusiv nonvorbitori).

Obiectivele specifice ale propunerii noastre sunt:

  • O1 – să dezvolte un program de formare continuă a cadrelor didactice în comunicare augmentativă şi alternativă conform standardelor de acreditare Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică;
  • O2 – să livreze programul de specializare către 140 de cadre didactice din şcolile speciale ale Bucureştiului si Ilfovului în vederea specializării lor in utilizarea metodologiei comunicării augmentative si alternative;
  • O3 – să formeze o reţea dinamică de specialisti prin care oferă suport şi informare pentru implementarea metodelor şi tehnicilor de lucru specifice comunicării augmentative si alternative.

Tinând seama de nevoile sistemului de invăţământ special şi ale personalului didactic, grupul ţintă este constituit din: 140 cadre didactice – 42 debutanţi (30%), 20 de cadre didactice din învăţământul preşcolar, 38 de cadre didactice din învăţământul primar si 40 de cadre didactice din învăţământul secundar inferior.

Activitatile proiectului:
1. Constituirea echipei de management a proiectului
2. Lansarea proiectului
3. Constituirea echipei de implementare
4. Vizita de studiu in Polonia
5. Achiziţii de echipament
6. Elaborarea şi demersurile de acreditare a cursului
7. Constituirea grupelor de cursanti
8. Livrarea cursului
9. Informare şi consultanţă prin servicii electronice .
10.Organizarea simpozionului internaţional „Comunicarea augmentativă şi alternativă – drum către umanitate”
11. Informarea şi publicitatea
12. Evaluarea
   Astfel, valoarea adaugată a proiectului constă în creşterea calităţii actului educaţional prin:
– îmbunătăţirea calificării personalului didactic din învăţământul special,
– utilizarea de metode şi tehnici inovative de lucru,
– eficientizarea demersurilor terapeutic-compensatorii cu
– efecte benefice asupra incluziunii sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi.
Prin utilizarea mijloacelor tehnice moderne atât în lucrul cu copilul, cât şi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice se va valorifica dotarea cu computere a şcolilor, acestea devenind instrumente eficiente de lucru.
Acest proiect asigură respectarea principiului egalităţii de şanse, el creează premisele unei societăţi nondiscriminatorii şi facilitează incluziunea socială pentru persoanele cu dizabilităţi. Proiectul propus este expresia nevoii de a acorda persoanelor cu dizabilităţi o educaţie de calitate, la standarde europene, care să le ofere şanse reale de a deveni membri egali ai comunităţii lor.

Echipa de management:
Manager de proiect: Meran Mariana
Asistent manager proiect: Tudorache Loredana Adriana
Expert contabil: Bujor Mirela
Consilier juridic: Stefanut Daniela
Responsabil financiar: Toader Luiza Maria

Formatori:
Beneficiar:

Constantin Madalina Daniela
Cotae Petrica
Cozma Romeo Adrian
Neagoe Stelian
Tutu Alina Stefania

Partener 2:
Prof. Univ. Dr. Popovici Doru Vlad
Conf. Univ. Dr. Verza Emanuel Florin.
Asist. Univ. Dr. Folostina Ruxandra Georgeta

Link:    Date financiare proiect si indicatori