AAC

    Ca şcoală pentru elevi cu cerinţe educative speciale (tulburări de învăţare, deficienţe mintale uşoare, medii şi severe, deficienţe asociate, tulburări emoţionale şi de comportament, abandon şcolar, etc), noi recunoaştem unicitatea fiecărui copil în parte.

    Începând din 2001, eforturile noastre au fost canalizate pentru a găsi soluţii educaţionale cât mai adecvate pentru beneficiarii noştri. Până în prezent şcoala a derulat 11 proiecte dintre care 2 proiecte internaţionale Comenius. Preocupările constante în privinţa furnizării unei educaţii de calitate au ca debut proiectul Suport educaţional pentru copiii cu deficienţe severe/asociate finanţat de programul KAP-Matra al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, iniţiat în 2005. În cadrul acestui proiect am descoperit comunicarea augmentativă şi alternativă, beneficiile acesteia pentru starea actuală a invăţământului special (material didactic, metode, formare profesională continuă). Am continuat demersurile prin parteneriatul cu una dintre cele mai mari companii pentru software educaţional din Marea Britanie, Widgit Software, care a oferit gratuit software educaţional şcolii.

    In tot acest timp am dobândit cunoştinte, am depăşit dificultăţi şi ne-am convins că utilizarea acestei metode în lucrul cu elevii cu nevoi speciale asigură o intervenţie educaţional-recuperatorie de calitate şi le sporeşte semnificativ şansele ca viaţa lor să fie real împreună cu a celorlalţi.

Scoala Speciala “Sf. Nicolae”